קריאה וניתוח דוחות כספיים

תאריך פתיחת הקורס

19/02/2024

תיאור הקורס

עולם העסקים כיום מחייב כל מנהל, גם אם אינו בעל רקע חשבונאי, לשלוט בקריאת דוחות כספיים ולהבין את הקשר בין נתוני הדוחות לבין מצבה הפיננסי של החברה וגם בעקבות החידושים החשבונאיים האחרונים (תקינה עולמית IFRS).

מטרת הקורס

הקניית יסודות וידע בחשבונאות פיננסית, בהיבט של קריאת דוחות כספיים וניתוחם.

נושאי הלימוד


מנושאי ההשתלמות:

מבוא – החשבונאות ומיקומה הנוכחי בחיי העסקים – פערי הציפיות.

מערכת הדוחות הכספיים – "קריאה וניתוח בין השורות":

¨      חוות דעת המבקר (רואה חשבון)

¨      דו"ח רווח והפסד

¨      דו"ח על שינויים בהון העצמי

¨      ביאורים לדוחות הכספיים

ניתוח הדוחות הכספיים:

¨      רמת הנזילות

¨      רמת הסיכון

¨      ביצועים תפעוליים

¨      ריווחיות


הקורס מיועד

למנכ"לים, מנהלי כספים וחשבים, מנהלי עסקים וקהילה, מנהלי ענפים וגופים עסקיים.

המרצים

שמחה חלמיש - כלכלנית, עסקה בניהול תיקי השקעות בבנקאות, שימשה כאנליסטית בשוק ההון, מרצה כ-20 שנה בתחומים של שוק ההון וניהול פיננסי, יזמית ובעלת עסקים.

הערות נוספות

למידע נוסף והרשמה ניתן לפנות לרכזת ההדרכה סמדר צרפתי בטל': 04-8302106, 04-8302100 או במייל: smadar@haifachamber.org.il

קריאה וניתוח דוחות כספיים

לפרטים נוספים ולהרשמה: