אירועים קרובים

פתיחת מחזור להכשרת דירקטורים וניהול בכיר
קורס פקידי רישוי לסחר בינ"ל
קורס אקסל משולב - ממתחילים למתקדמים
קורס להכשרת דירקטורים וניהול בכיר
קורס שינוע של מטענים מסוכנים וממכילים משולב

לפרטים נוספים ולהרשמה: