אירועים קרובים

השתלמות ONLINE חיסכון בעלויות השילוח
השתלמות ONLINE חיסכון בעלויות השילוח
קורס רענון ממכילי מכולות ושינוע מטענים מסוכנים
קורס רענון לעוסקים בהובלת סחורות מסוכנות
קורס MS Project
קורס שינוע מטענים מסוכנים באוויר
ניהול פרוייקטים הלכה למעשה
קורס להכשרת דירקטורים וניהול בכיר
קורס סוכני מכס - הכנה לבחינות המכס
קורס סוכני מכס סיווג
קריאה וניתוח דוחות כספיים

לפרטים נוספים ולהרשמה: