חדשות המכללה והלשכה

קורס יבוא יצוא - ONLINE
וובינר להיערכות עסקית לסוף שנת 2023 ולשנת 2024 – 13 בדצמבר 2023
קורס יבוא יצוא ופקידי רישוי משולב ייפתח ב- 21 בדצמבר 2023

לפרטים נוספים ולהרשמה: