עדכונים לגבי קיום הקורסים במכללה

לידיעת התלמידים: בשבוע שבין ה- 15.3.2020 ועד ה- 20.3.2020, הלימודים יתקיימו כסדרם. נא להתעדכן בהמשך ובהתאם להנחיות.

לפרטים נוספים ולהרשמה: