מחזור נוסף של קורס דירקטורים ייפתח במרץ

במכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון ייפתח במרץ מחזור נוסף של הקורס להכשרת דירקטורים. הקורס נערך בשיתוף עם הקריה האקדמית אונו הנותנת חסות אקדמית לקורס.

הקורס היסודי והממצה בא להקנות כלים לעבודתם של הדירקטור ונושאי משרה בכירים בחברות. כל החלטה של דירקטור מחייבת ידע מקצועי בתחומי הכלכלה, החוק והפיננסים. תוכנית הלימודים נועדה להעניק ידע מעמיק ומקצועי, להציג את הסוגיות הניהוליות והמשפטיות המרכזיות, המתייחסות לתפקיד הדירקטור ולהכיר את סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו של הדירקטור.

הקורס מקנה ללומדים ידע רב ערך גם למבקשים להתקדם לתפקידי ניהול אחרים.

על נבחרת המרצים בקורס נמנים  טובי המרצים - בכירים בארגונים ובעלי ניסיון וידע ארגוני וניהולי רב.

לפרטים ולהרשמה: סמדר צרפתי, טל' 04-8302106, יעל דאבי טל' 04-8302112, courses@haifachamber.org.il

לפרטים נוספים ולהרשמה: