הארכת תוקף יצואן מאושר - 1.7.2020

לכלל היצואנים - נתקבל אישור הארכת תוקף ההסמכה ליצואן מאושר עד ה- 1.7.2020

לפרטים נוספים ולהרשמה: