הארכת תוקף יצואן מאושר - 1.9.2020

לכלל היצואנים - נתקבל אישור הארכת תוקף ההסמכה ליצואן מאושר עד ה- 1.9.2020

לפרטים נוספים ולהרשמה: