מחזור ראשון של קורס משלחים בינלאומיים במתכונת חדשה

במכללה העסקית הסתיים המחזור הראשון של קורס משלחים בינלאומיים במתכונת חדשה וממוקדת.

במכללה העסקית לניהול וסחר בינלאומי של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון הסתיים קורס נוסף  למשלחים בינ"ל. קורס זה נערך במכללה כבר שנים רבות, אך הפעם נערך הקורס  במתכונת חדשה,  ייחודית וממוקדת: 10 מפגשים (במקום 30 במתכונת הרגילה), שבהם הוכנו המשתתפים לבחינות אגף המכס והמע"מ למשלחים, במרתון הכנה לבחינות. הבחינה מקיפה שורה ארוכה של נושאים בעלי זיקה ישירה למקצוע השילוח הבינ"ל לרבות נושאי מכס המשיקים לעבודתו היומיומית של המשלח הבינ"ל.

המנהל האקדמי של הקורס הוא ברי פינטוב, מנכ"ל ארגון התאגידים של סוכני המכס והמשלחים הבינ"ל.


לפרטים נוספים ולהרשמה: