חסות אקדמית לקורס מנהלי כספים וחשבים

מנהלי כספים וחשבים יושבים על מרכז ההחלטות, הקובע את פעילות הארגון. החלטה של מנהל הכספים קובעת את רווחיות הארגון ויכולתו לעמוד ביעדים. במכללה העסקית של לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון נפתח מחזור נוסף של קורס להכשרת מנהלי כספים וחשבים. זהו מחזור ראשון שייהנה משיתוף הפעולה בין לשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון  לבין הקריה האקדמית אונו,  המכללה הפרטית המובילה בישראל, שיתוף פעולה המאפשר מתן חסות אקדמית לקורסים שבהם מכשירה המכללה העסקית לניהול ולסחר בינלאומי של לשכת המסחר מנהלים בכירים.

מנכ"ל הלשכה, רו"ח שמוליק וטנשטיין, שפתח את הקורס, מציין כי המכללה העסקית רואה חשיבות מיוחדת בהקניית כלים מקצועיים מעודכנים לניהול הפיננסי של הארגון למנהלי הכספים ולחשבים  בכירים.

לפרטים נוספים ולהרשמה: