קורס רענון לעוסקים בהובלת סחורות מסוכנות

תאריך פתיחת הקורס

30/04/2024

תיאור הקורס


מה- 1 בדצמבר 2009 ועל פי הנחיות רספ"ן ובהתאם למסמך  CG9(g) שפורסם על ידו. כל העובדים העוסקים בצורה ישירה או עקיפה בשינוע סחורות מסוכנות בהובלה הימית, מחויבים להיות בעלי תעודת הסמכה החתומה ע"י רשות הספנות והנמלים, וזאת לאחר שעברו הכשרה בקורס בן 40 שעות.
הסמכה זו תקפה למשך שנתיים מתאריך סיומה בהתאם להנחיית משרד התחבורה .  
לאחר שנתיים מסיום ההכשרה שלעיל וכל שנתיים, יעבור כל עובד הכשרת רענון בת 16 שעות במשך יומיים 8 שעות ליום.(הכשרת ריענון זו תכלול רק את העובדים שהינם בעלי תעודת הסמכה לשינוע סחורות מסוכנות בים).
קורס זה מקנה למשתתפיו אישור לביצוע מילוי הצהרת מסוכנים.

לעומדים בדרישות הקורס תוענק תעודת הסמכה מטעם משרד התחבורה.

מטרת הקורס

להסמיך מחדש בעלי תפקידים העוסקים בשינוע סחורות מסוכנות בים.

נושאי הלימוד

* חומרים מסוכנים – הגדרה, סיווג ורישום קבוצות אריזה
* עדכונים בקוד החדש שהתפרסם
* Limited quantities, waste transportation, excepted quantities
* עקרונות הפרדה בין חומרים מסוכנים וקריטריון
* דרישות לאריזות וסוגי אריזות סימון ושילוט
* הצהרת שוגר במסמך הובלה – כולל תרגול (תס"ק ים)
* דרישות לאבטוח מטען
* סוגי מכולות
* עקרונות בסיסיים לאחסון אריזה, אבטוח וקשירת המטען

הקורס מיועד

הקורס מיועד לעוסקים בסחורות מסוכנים בים שעברו את קורס ההכשרה בהיקף של 40 שעות.

המרצים

מנהל אקדמי: רב חובל אבייתר ייבין
מרצה: מר דניאל ארנון

היקף הקורס

שני מפגשים , סה"כ 16 שעות הדרכה אקדמיות, בין השעות 09:00-16:00

הערות נוספות

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לרכזת ההדרכה:
סמדר צרפתי בטל': 04-8302106 נייד: 058-6644797 או במייל: smadar@haifachamber.org.il
או באמצעות השארת פרטים כאן
קורס רענון לעוסקים בהובלת סחורות מסוכנות

לפרטים נוספים ולהרשמה: