קורס להכשרת העוסקים בהובלת סחורות מסוכנות

תאריך פתיחת הקורס

25/05/2021

תיאור הקורס

חומרים מסוכנים עלולים לגרום לנזקים כבדים לבני אדם ולסביבה. הקפדה על טיפול בהובלת חומרים מסוכנים בים נועדה למנוע את הנזקים הללו – והיא גם מחוייבת על פי חוק.
הקוד לשינוע ימי של סחורות מסוכנות IMDG CODE יחד עם הוראת (FCG9) של משרד התחבורה ורשות הנמלים דורשים, שכל העובדים העוסקים בשינוע סחורות מסוכנות כולל בחברות ספנות, סוכנים ומשלחים יעברו הדרכה בקורס הסמכה כתנאי לטיפול בשינוע ימי של סחורות מסוכנות.

הקורס יתקיים ב - ZOOM

מטרת הקורס

כל העובדים העוסקים בשינוע סחורות מסוכנות (כולל בחברות ספנות, סוכנים ומשלחים) חייבים לעבור הדרכה בקורס הסמכה, כתנאי לטיפול בשינוע ימי של סחורות מסוכנות.

נושאי הלימוד

קורס שמטרתו להקנות ידע תיאורטי ומעשי מקיף בכל מגוון הנושאים הקשורים לשינוע חומרים מסוכנים ולהסמיך את מסיימי הקורס להכין ולחתום על הצהרות שוגר.


*   מבוא לחומרים מסוכנים - אמנות, חוקים וקודים בשינוע חומרים מסוכנים.
*   נהלי שיגור של סחורות מסוכנות- שילוט וסימון.
*   סיווג חומרים מסוכנים לקבוצות סיכון על פי הקוד IMDG CODE.
*   הצהרות שוגר לסחורות מסוכנות.
*   דרישות אריזה וסוגי אריזות.
*   דרישות להבטחת המטען.
*   הוראות הפרדה - Segregation
*   מכולות בתהליך עישון. מבוא לביטוח ימי.
*   התאמת אוניות להובלה של סחורות מסוכנות.
*   הוראות אחסון - Storage


המרצים

רב חובל אביתר ייבין

היקף הקורס

40 שעות אקדמאיות, 5 מפגשים, בין השעות 09:00-16:00

הערות נוספות

לפרטים נוספים והרשמה ניתן לפנות לרכזת ההדרכה:
סמדר צרפתי בטל': 04-8302106 או במייל: smadar@haifachamber.org.il

קורס להכשרת העוסקים בהובלת סחורות מסוכנות

לפרטים נוספים ולהרשמה: