קורס להכשרת דירקטורים וניהול בכיר

תאריך פתיחת הקורס

26/10/2022

תיאור הקורס

הדירקטור הוא בעל תפקיד ניהולי מרכזי ורב אחריות, כולל אחריות אישית לתוצאות ההחלטות המתקבלות בדירקטוריון. פעולה או יוזמה של דירקטור חייבת להיות פרי של ידע מקצועי, שיקול דעת ומיומנות. היכרות עם הכלים המשפטיים והחשבונאיים, הדרושים לניהול מערכות ארגוניות וכלכליות מורכבות, מחייב הכשרה נכונה ומקיפה, בהדרכת אנשי מקצוע מנוסים ומומחים.

מטרת הקורס

הקורס, הנערך בלשכת המסחר והתעשיה חיפה והצפון, בא להקנות כלים לעבודתו של הדירקטור ונושאי משרה בכירים בחברות. להעניק ידע מעמיק ומקצועי, להציג את הסוגיות הניהוליות והמשפטיות המרכזיות, המתייחסות לתפקיד הדירקטור ולהכיר את סמכויותיו, חובותיו וזכויותיו של הדירקטור.

נושאי הלימוד


 • כללים מנחים לכניסת דירקטור חדש לתפקידו ומערכת יחסי הגומלין בין הדירקטור לבין המנכ"ל.
 • מיזוגים ורכישות
 • הערכת שווי חברות
 • מיסוי חברות
 • עקרונות יסוד בפירוק והבראת חברות
 • כללי יסוד בניהול הדירקטוריון
 • מנגנוני הגנה לדירקטורים ולנושאי משרה.
 • אחריות דירקטורים ונושאי משרה
 • קריאה וניתוח דוחות חשבונאיים
 • הממשל התאגידי-הלכה ומעשה כל מה שדירקטור צריך לדעת מתוקף תפקידו  (מדריך לדירקטור).
 • ניהול מערכת שיווק הלכה למעשה
 • חוק ניירות ערך ותהליכי הנפקה לציבור, ומשמעותם בתהליכי קבלת ההחלטות בדירקטוריון
 • היבטים כלכליים, חשבונאיים ופיננסיים בעבודת הדירקטוריון.
 • השקעות פיננסיות, מכשירים פיננסיים והשקעות אחרות.
 • שיווק תדמיתי  ומכירתי של תאגיד מנקודת מבטם של המנכ"ל והדירקטור
 • מהות תפקיד הדירקטור, המנכ"ל אל מול הדירקטור
 • פאנל הדירקטור(סימולציה) - הלכה למעשה וסיכום הקורס
* שיעורים מסוימים יהיו משותפים לקורס הכשרת מנהלי כספים וחשבים.
למידע נרחב לגבי הקורס לחץ כאן

המרצים

רו"ח ומשפטן שמוליק וטנשטיין - מנכ"ל לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון
רו"ח נעם בכר
עו"ד אייל צורף
גב' שמחה חלמיש
ד"ר שמואל שוורץ, רו"ח
מר ישראל ציגלמן
ד"ר עמירם מרקוביץ'
רו"ח ומשפטן יובל אבוחצירא
רו"ח בוקי ברגמן

מר נועם בירן
עו"ד ענבל בית הלחמי
מר יואב שטרן


* לפירוט נרחב לגבי המרצים לחץ כאן

היקף הקורס

הקורס בהיקף של 54 שעות, 13 מפגשים.

הערות נוספות


לעומדים בדרישות הקורס (80% נוכחות במפגשי הקורס), תוענק תעודת הסמכה מטעם לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון

למידע נוסף והרשמה ניתן לפנות לרכזת ההדרכה:
סמדר צרפתי בטל': 04-8302106, 04-8302100 או במייל: smadar@haifachamber.org.il ניתן להשאיר פרטים כאן: https://lp.vp4.me/cfcd 
קורס להכשרת דירקטורים וניהול בכיר

לפרטים נוספים ולהרשמה: