קורס הערכת שווי חברות, בשיתוף EY

תאריך פתיחת הקורס

03/11/2019

תיאור הקורס

הערכת שווי היא שיטה להערכת שוויים של נכסים פיננסיים. הן נכסים פיננסיים מוחשיים כמו ניירות ערך, מניות או אופציות, והן נכסים פיננסיים לא מוחשיים כמו פטנטים או סימן מסחרי, והתחייבויות (איגרות חוב שהוצאו על ידי חברות). הערכת שווי של חברות מאפשרת לקבל החלטות נכונות בכל מקרה של ביצוע השקעות הון, רכישת חברה, מיזוגי חברות, מכירה של ניירות ערך, השפעות מיסוי שונות על העסק, תביעות משפטיות ולצורך עדכון מידע כחלק מדוחות פיננסיים. הקורס מיועד לרואי חשבון, לכלכלנים, סמנכ"לי כספים, חשבים, משקיעים, דירקטורים, למנהלים ולבעלי שליטה בחברות.
EY ישראל (ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר) מבית פירמת EY Global, חברת רואי החשבון מהמובילות בעולם בתחום הליווי הפיננסי והעסקי, משתפת פעולה עם המכללה העסקית מבית לשכת המסחר והתעשייה חיפה והצפון .

מטרת הקורס

הערכת שווי של חברות מאפשרת לקבל החלטות נכונות בכל מקרה של ביצוע השקעות הון, רכישת חברה, מיזוגי חברות, מכירה של ניירות ערך, השפעות מיסוי שונות על העסק, תביעות משפטיות ולצורך עדכון מידע כחלק מדוחות פיננסיים. הקורס מיועד לרואי חשבון, לכלכלנים, סמנכ"לי כספים, חשבים, משקיעים, דירקטורים, למנהלים ולבעלי שליטה בחברות.

נושאי הלימוד

בקורס יילמדו נושאים מרכזיים בהערכת שווי חברות ביניהם:

הצורך בביצוע הערכות שווי

מודלים ושיטות להערכת שווי

ניתוח דו"חות כספיים והערכת שווי חברות

שיטת היוון תזרימי המזומנים – DCF(עקרונות השיטה, סוגיות מיוחדות קביעת מחיר הון, הערכת שיעור צמיחה, התאמות למינוף פיננסי)

הערכת שווי בעידן ה-IFRS (כללי החשבונאות, הערכת נכסים לא מוחשיים בחינת ירידת ערך מוניטין, הקצאת עודף עלות – PPA )

הערכת שווי בענפים מיוחדים (חברות נדל"ן, חברות טכנולוגיה)

הערכת שווי בעיני הבנק

למידע נרחב לחץ כאן

המרצים

הקורס יועבר ע"י צוות מומחים בתחום הערכת שווי חברות:

רו"ח נעם בכר – בעלים ומנכ"ל חברה לייעוץ פיננסי .

רו"ח אלון לוגסי - שותף בכיר מנהל סניף חיפה והחטיבה הכלכלית, חבר אקזקיוטיבה, EY ישראל.

רו"ח טל קליין – מנהל בכיר, Valuation & Business Modeling

היקף הקורס

36 שעות לימוד אקדמאיות

הערות נוספות

לפרטים נוספים ניתן לפנות לרכזות ההדרכה:
סמדר צרפתי, 04-8302106, smadar@haifachamber.org.il
קורס הערכת שווי חברות, בשיתוף EY

לפרטים נוספים ולהרשמה: