קורס המכלות

תאריך פתיחת הקורס

01/12/2019

תיאור הקורס

סילבוס זה נבנה על פי הערכה של הנושאים החשובים בנושא המכלה, לא נדרש קורס כזה על פי חוק לכן אין סילבוס מובנה. בקורס זה שולבו תכנים עפ"י הקוד IMDG והנחיות של - IMO בנושא קשירת מטענים במכולה. קורס זה מלמד את הדרך הנכונה להמכיל מכולות מנקודת הייצור ועד להגעתן ליעד תוך מתן דגש על יעילות וחסכון בזמן טעינה.

מטרת הקורס


קורס זה מותאם לחברות שילוח, ייצור, תעשייה ו/או כל גורם הממכיל מכולות במטענים, שיטות ההמכלה, הדרישות להמכלה נכונה וחיסכון בהוצאות מיותרות של פיצוי ושימוש בחברות ביטוח במקרה של נזק מטענים ו/או המכולות עצמן

נושאי הלימוד

* מבנה בסיסי של מכולה.
* סוגי מכולה בהובלה הימית.
* מאמצים שעוברת המכולה ממקום ההמכלה ועד יעדה מעבר לים.
* נגיעה בסוגי ציוד קשירה מקובלים בהמכלה.
* עקרונות בסיסיים לאחסון, אריזה, אבטחה וקשירת מטענים כולל אופטימיזציה של אריזות ומשטחי על מנת להגיע להמכלה אידאלית בניצול המקום כולל סרטוני הדגמה.

 פירוט התכנים:

- הגדרות בהמכלה                               -  מארזים תקניים למטענים המובלים במכולות

- סיווג מטענים מסוכנים                           -  מבנה בסיסי של אונית מכולות

- מבנה מכולה וסוגי מכולות נפוצות בהובלה       -  מאמצים שעוברת מכולה בזמן הובלתה

- חישוב מרכז הכובד – של מטענים               -  מסה ומשקל, חיכוך

- מושגים ושימוש בציוד קשירה                     -  חוקי התנועה של ניוטון

- ציוד המשמש לקשירת מטענים במכולה          -  המכלה של מכולות - כללים ונהלים

- הדרך הנכונה להמכיל מכולה ואבטחת המטענים (נעשה על ידי הממכיל)

- שיטות ריסון/הבטחה - Restraining Methods       

- דרכים נכונות לקשירת מטענים על פי Guidelines for Packing of Cargo Transport Units       

הקורס מיועד

הקורס מיועד לאנשים המטפלים בפועל כממכילים וכמנהלים של אותם ממכילים.

היקף הקורס

2 מפגשים, 16 שעות לימוד אקדמאיות .

הערות נוספות


1. שעות הלימוד בכול נושא יכול להשתנות על פי דרישת קבוצת הלימוד, התאמה לעבודתם.

2. שעות ההדרכה בכל נושא יכולים להשתנות בהתאם להתקדמות והבנת החניכים.

לפרטים נוספים ולהרשמה: